Tại sao dùng ICDL

ICDL Việt Nam là một thành viên trực thuộc tổ chức ECDL/ICDL.
ICDL Việt Nam được thành lập để đại diện ECDL/ICDL làm việc, hợp tác với các tổ chức nhà nước, các tổ chức doanh nghiệp, tổ chức phi chính phủ và cộng đồng để cung cấp các chương trình đánh giá và chứng nhận về kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin.
ICDL Việt Nam có chức năng kiểm định, quản lý và tổ chức các trung tâm khảo thí ICDL ngày một tăng lên tại Việt Nam.
Tin tức
Blog
Tại sao chọn chúng tôi

20 năm kinh nghiệm

Thành lập năm 1997, ICDL luôn hướng đến mục tiêu nâng cao kỹ năng ICDL cho công dân toàn cầu.

15.000.000 Ứng viên ICDL

Với 15 triệu ứng viên trên toàn thế giới, ICDL là chứng chỉ tin học được công nhận nhiều nhất trên thế giới.

Cập nhật liên tục

Qua 20 năm hình thành và phát triển, ICDL luôn cập nhật và bổ sung các kỹ năng mới phù hợp với nhu cầu phát triển của thế giới.

Đơn giản

Trường học, doanh nghiệp hay cá nhân đều có thể bắt đầu tại www.icdlvietnam.vn