Buổi gặp mặt thường niên của tổ chức ECDL 2017

ECDL

ECDL

Những thành viên của tổ chức ECDL đã có một buổi gặp mặt thường niên vào ngày 21 tháng 9 năm 2017, tại khách sạn Radisson Blu Dublin. Buổi gặp mặt đã để lại ấn tượng tốt đẹp với sự góp mặt của hầu hết tất cả thành viên của ECDL.

Ổng Tony Franke, Chủ tịch ECDL và ông Damien O’Sullivan, Giám đốc điều hành ECDL đã cập nhật tình hình công việc của tổ chức, sau đó, cuộc bầu chọn ban điều hành đã được diễn ra. Có 2 vị trí trống trong ban điều hành và 4 ứng viên cho cuộc bầu chọn. Với kết quả cuối cùng là ông Tony Franke tới từ Đan Mạch đã tái ứng cử vị trí Chủ tịch ECDL và ông Albert Vella tới từ quốc đảo Malta đã được bầu làm Giám đốc điều hành mới của công ty ECDL. Cả hai người sẽ nắm giữ vị trí của mình trong vòng ba năm trước khi cuộc bầu chọn mới được diễn ra.

 

October Foundation Ecdl Foundation Agm 2017 Albert Vella (1)

                                          Ông Albert Vella

October Foundation Ecdl Foundation Agm 2017 Tony Franke

                                      Ông Tony Franke