Diễn đàn ECDL khu vực Balkan tổ chức tại Belgrade

Balkan

Balkan

Diễn đàn ECDL khu vực Balkan được tổ chức tại thành phố Belgrade vào mùng 10 tháng 10 năm 2017.

Diễn đàn ECDL khu vực Balkan được tổ chức tại thành phố Belgrade vào mùng 10 tháng 10 năm 2017, đây là cơ hội để kết nối các Đơn vị điều hành quốc gia (NOs) của ECDL tại khu vực Balkan, đại diện các Trung tâm khảo thí tại nước Cộng hòa Serbia, Tổ chức ECDL (ECDL Foundation), and các đại diện của chính phủ Montenegro và Serbia.

Tại sự kiện này, các đại biểu đã thảo luận về những xu hướng gần đây liên quan đến chứng nhận kỹ năng kỹ thuật số trong khu vực cũng như tầm quan trọng của chính phủ trong việc hỗ trợ các sáng kiến nâng cao kỹ năng kỹ thuật số. Một số ví dụ thực tiễn tiêu biểu trong các dự án công đồng liên quan đến chứng nhận ECDL cũng đã được trình bày.

Sự kiện này bao gồm các diễn giả như Chủ tịch Tổ chức ECDL, Tony Franke, cũng như Jakub Christoph của Tổ chức ECDL, Djordje Dukic và Bojana Minic của JISA, Mensura Beganovic của AIBH, Harri Kocev của ECDL Macedonia, Marijan Frkovic của CITA, Niko Schlamberger của SSI, Paolo Schgör của AICA, và Ronald Bieber của OCG.