• Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên có thể vận dụng các chức năng chuyên dụng để nâng cao chất lượng văn bản và tiết kiệm thời gian làm việc. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể soạn thảo các văn bản chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian thực hiện, in ấn, kiểm tra và chia sẻ. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Khi hoàn tất mô-đun này, học [...]
  • Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên nâng cao trình độ sử dụng bảng tính lên mức chuyên gia. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên sẽ nắm vững những chức năng nâng cao để tạo ra những báo cáo, thực hiện những phép toán và thống kê phức tạp, giúp tiếp kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất trong công việc. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Áp dụng các định [...]
  • Mô-đun này giúp học viên có thể sử dụng tốt nhất các tính năng nâng cao của ứng dụng để lập kế hoạch và thiết kế những trình chiếu hiệu quả, có sức thuyết phục cao và ấn tượng với người theo dõi. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Sử dụng công cụ đi kèm trong ứng dụng, như vẽ hình và công cụ về hình ảnh (drawing and image tools)… để nâng cao [...]
  • Mô-đun này giúp học viên sử dụng những công cụ nâng cao trong ứng dụng CSDL để quản lý và tổ chức tốt hơn cấu trúc thông tin. Sau khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể sử dụng tốt nhất các chức năng để quản lý và phân tích dữ liệu lớn, đảm bảo quản lý được số lượng và chất lượng thông tin. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Hiểu tầm [...]