Hơn 15,000 sinh viên, viên chức Thái Lan sẽ được cung cấp chứng chỉ ICDL theo Hiệp định hợp tác giữa ICDL Châu Á và Viện trình độ chuyên môn Thái Lan (TPQI)

October Asia Thailand

October Asia Thailand

ICDL Châu Á và Viện trình độ chuyên môn Thái Lan (TPQI) đã ký Biên bản ghi nhớ vào ngày 8 tháng 9 tại thành phố Bangkok nhằm chính thức công nhận chứng chỉ ICDL là tiêu chuẩn ICT quốc gia .

Ngày 8 tháng 9 năm 2017, ICDL Châu Á đã ký Biên bản Ghi nhớ (MOU) với Viện trình độ chuyên môn Thái Lan (TPQI) tại Bangkok, Thái Lan.

October Asia Thailand

October Asia Thailand

Sau khi chính thức công nhận ICDL là tiêu chuẩn ICT quốc gia vào tháng 12 năm 2016, ICDL Châu Á và TPQI đã ký Biên bản ghi nhớ để hợp tác trong việc cung cấp các bài kiểm tra Chứng chỉ ICDL do TPQI tài trợ. Sự hợp tác này sẽ bắt đầu từ giữa tháng 9 đến tháng 10 năm 2017. Dự kiến chứng chỉ ICDL sẽ được cung cấp cho ít nhất 10.000 công chức và sinh viên đại học, số lượng có thể lên tới 15.000 trong năm nay. ICDL cũng đang tiến hành xây dựng kế hoạch để cung cấp ICDL cho 30.000 người vào năm tới. Điều này phù hợp với tầm nhìn của Chính phủ Thái Lan khi tập trung vào việc triển khai “Thái Lan 4.0” – một chính sách nhằm thúc đẩy nền kinh tế số của Thái Lan. Chính sách này sẽ đẩy mạnh phát triển cơ sở hạ tầng ứng dụng công nghệ thông tin, tạo lập nên hệ thống quản lý mới để phát triển những thành phố thông minh. Tầm nhìn của Thái Lan là kết hợp việc ứng dụng CNTT vào học tập, lao động để nâng cao hiệu quả. Các bài kiểm tra ICDL sẽ đảm bảo các tiêu chuẩn về trình độ công nghệ thông tin của công chức và lực lượng lao động tương lai sẽ đạt được các tiêu chuẩn cần thiết của tầm nhìn “Thái Lan 4.0”.