TỔ CHỨC ICDL KÝ KẾT BIÊN BẢN GHI NHỚ VỚI ACCA MALAYSIA

27092018 My Acca Mou Pic 2 E1538036086590

27092018 My Acca Mou Pic 2 E1538036086590

Vào ngày 20/09/2018, Tổ chức ICDL Asia đã ký kết Biên bản ghi nhớ (MoU) với ACCA Malaysia nhằm giới thệu chương trình chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT quốc tế ICDL tới các thành viên của ACCA tại Malaysia.

27092018 My Acca Mou Pic 2

Đại diện Tổ chức ICDL Asia, Bà Tina Wu ký kết Biên bản ghi nhớ với Đại diện ACCA Malaysia, Bà Vilashini Ganespathy

B Tina Wu, giám đốc điều hành Tổ chức Asia và B Vilashini Ganespathy, Trưởng ban Thành viên, ACCA Malaysia đại diện cho các bên tương ứng trong Lễ ký kết đã diễn ra thành công tốt đẹp dưới sự chứng kiến bởi Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Kỹ năg nước CH Ai-Len, Ông Richard Bruton và Đại sứ nước CH Ai-Len tại Malaysia, Ông Eamon Hickey.

Biên bản ghi nhớ này cho phép ACCA Malaysia cung cấp các mô-đun ICDL cho các thành viên của ACCA cho việc tích lũy các giờ Phát triển bản thân với CPD. Đại học Tunku Abdul Rahman (TAR UC), Trung tâm khảo thí ICDL và Trung tâm đào tạo của ACCA sẽ là đối tác cũng cấp 04 mô-đun ICDL:

  1. Sử dụng bảng tính nâng cao
  2. Sử dụng trình chiếu nâng cao
  3. An toàn và bảo mật CNTT
  4. Cộng tác trên mạng trực tuyến

Sau sự hợp tác thành công giữa Tổ chức ICDL Asia và ACCA Singapore vào tháng 3 năm 2018, đây là dự án hợp tác thứ hai giữa ICDL và ACCA. Chúng tôi tin rằng đây là một khởi đầu tốt đẹp cho các dự án tiếp theo giữa ICDL và ACCA tại các quốc gia khác.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *