21:28 ICT Thứ sáu, 22/05/2015

Trang nhất » Mô đun ICDL

Mô đun 6: Trình chiếu (PowerPoint)

 

Mục tiêu:

Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cơ bản về việc sử dụng chương trình trình chiếu (chẳng hạn như: Microsoft Power Point). Là cơ sở nền tảng để tham gia khóa học trình chiếu nâng cao.

Đối tượng: Chương trình phù hợp với nhiều đối tượng khác nhau:

 

- Học sinh, Sinh viên.

 

- Cán bộ kinh doanh, cán bộ giảng dạy trong môi trường giáo dục.

 

- Những cá nhân thường xuyên phải thuyết trình trước đám đông.

 

Yêu cầu kiến thức của người học:Có kiến thức soạn thảo văn bản cơ bản và các kỹ năng làm việc với máy tính và quản lý dữ liệu trong các mô đun đã giới thiệu phần trước.Lợi ích thu được:

 

- Biết cách sử dụng các hiệu ứng trình bày slide khác nhau.

 

 - Biết cách tạo mới và phát triển một trình chiếu hoàn chỉnh.

 

- Biết cách tạo các hiệu ứng hoạt hình cho các đối tượng, hiệu ứng chuyển slide.

 

- Thực hiện thành thạo một số thao tác nâng cao trong trình diễn.