Khảo thí ICDL

Để có chứng chỉ ICDL, bạn hãy đến Trung tâm khảo thí public (dành cho các thí sinh tự do) của chúng tôi để được hướng dẫn chi tiết nhất hoặc xem tại website: www.icdlvietnam.vn

Trung tâm khảo thí ICDL (ICDL ATC - Accredited Test Centre) được kiểm định, quản lý bởi ICDL Việt Nam và được chứng nhận bởi tổ chức ECDL/ICDL.

Các Trung tâm khảo thí ICDL tại Việt Nam nằm trong hơn 24.000 trung tâm khảo thí của ECDL/ICDL trên toàn thế giới.

Để tìm hiểu bài thi ICDL, bạn hãy vào mục Giới thiệu bài thi ICDL tại chuyên mục này.