Sau khi vượt qua các bài thi (lớn hơn hoặc bằng 75% tổng số điểm của bài thi) thí sinh sẽ nhận được chứng chỉ ICDL trong khoảng thời gian 30 ngày.

Quy trình cấp chứng chỉ ICDL được thực hiện theo quy trình dưới đây:

Website

  • Chứng chỉ mẫu

WhatsApp Image 2019 01 22 At 15.53.46