Mô-đun ICDL

Mô-đun tiêu chuẩn

print page

Thiết kế đồ họa hai chiều (2D CAD)

Mô-đun này được khuyến khích cho các học viên liên quan tới các ngành như: kiến trúc, kĩ thuật, xây dựng, mỹ thuật ...

Sử dụng hệ thống thông tin Y tế (HIS)

Mô-đun này được khuyến khích cho những học viên liên quan tới lĩnh vực Y tế như: bác sĩ, y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe, cán bộ làm việc trong bệnh viện....