Cơ bản về CNTT và Truyền Thông (ICT)

  MDCB Co Ban Ve CNTT Va TT

  Mô-đun này giúp học viên nắm vững các khái niệm và kĩ năng cần thiết liên quan đến việc sử dụng thiết bị, tạo và quản lý tệp tin, mạng máy tính và an toàn dữ liệu.

  Khi hoàn tất mô-đun này học viên có thể:

  • Hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến ICT, máy tính, các thiết bị (devices) và phần mềm (software).
  • Khởi động và tắt máy tính.
  • Làm việc hiệu quả trên màn hình máy tính (desktop) với các biểu tượng (icons), cửa sổ (windows).
  • Tùy chỉnh các cài đặt của hệ điều hành và sử dụng các chức năng trợ giúp (Help) đi kèm.
  • Tạo văn bản đơn giản và in ấn.
  • Làm quen với khái niệm quản lý tệp tin (file), tổ chức tệp tin và thư mục (directory, folder).
  • Hiểu khái niệm lưu trữ cơ bản và sử dụng phần mềm chuyên dụng để nén, giải nén các tập tin.
  • Hiểu khái niệm cơ bản về mạng máy tính, các loại hình kết nối và cách để kết nối vào một mạng máy tính.
  • Hiểu được tầm quan trọng của việc bảo vệ dữ liệu, bảo vệ thiết bị khỏi các phần mềm độc hại (malware) và tầm quan trọng của việc sao lưu (back up) dữ liệu dự phòng.
  • Hiểu về CNTT Xanh (green IT) và sức khỏe của người sử dụng.

  Lợi ích thu được:

  • Nắm vững kĩ năng và khái niệm cơ bản về ICT, máy tính, thiết bị và phần mềm.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng máy tính hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và  chuyên viên máy tính trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam