Xử lý văn bản

  MDCB Xu Ly Van Ban

  Mô-đun này giúp học viên sử dụng thành thạo các ứng dụng xử lý văn bản để hoàn thành công việc liên quan đến việc tạo, chỉnh sửa và hoàn thiện văn bản như đơn từ và các tài liệu khác

  Khi hoàn tất mô-đun này học viên có thể:

  • Làm việc và lưu văn bản với các định dạng khác nhau.
  • Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để nâng cao hiệu quả công việc.
  • Tạo và chỉnh sửa văn bản để có thể chia sẻ cho nhiều người.
  • Áp dụng các định dạng khác nhau để hoàn thiện văn bản và nhận biết tác dụng của việc sử dụng định dạng phù hợp.
  • Chèn bảng, hình ảnh và vẽ hình trong văn bản.
  • Chuẩn bị văn bản để thực hiện trộn thư (mail merge).
  • Chuẩn bị văn bản để thực hiện trộn thư (mail merge).
  • Thiết lập định dạng trang văn bản.
  • Kiểm tra và sửa lỗi chính tả trước khi in văn bản.

  Lợi ích thu được:

  • Nắm vững kĩ năng, khái niệm về xử lý văn bản.
  • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm xử lý văn bản, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm xử lý văn bản hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam