1. Trước khi thi

 • Mỗi thí sinh phải đăng ký trước khi dự thi và phải có mặt tại địa điểm thi đúng ngày giờ quy định.
 • Trung tâm Khảo thí phải chuẩn bị và in ra một bản danh sách các thí sinh đã đăng ký dự thi.
 • Thí sinh xuất trình tài khoản đăng nhập vào hệ thống phần mềm sát hạch
 • Giám thị kiểm tra giấy tờ tùy thân của thí sinh.
 • Giám thị kiểm tra cơ sở vật chất phòng thi, đảm bảo các máy tính hoạt động tốt
 • Sắp xếp chỗ ngồi cho các thí sinh, khoảng cách tối thiểu theo cả hàng ngang và hàng dọc giữa hai thí sinh là 1000mm;
 • Phần mềm phục vụ thi phải được cài đặt và kiểm tra môi trường trước và không được cài đặt thêm bất kỳ phần mềm và tài liệu nào khác;
 • Các máy tính phục vụ cho thí sinh chỉ có khả năng kết nối với máy chủ nội bộ (mạng LAN) và không được kết nối Internet.
 • Tại cửa ra vào phòng thi phải niêm yết nội quy phòng thi và các Quy định khác liên quan đến đợt thi
 • Bật Camera trong phòng thi

2. Trong quá trình làm bài thi

Giám thị phải có mặt trong suốt quá trình thi và phải đảm bảo rằng tất cả các thí sinh hoàn toàn hiểu và tuân thủ theo các quy trình và quy tắc làm bài thi.

Giám thị kiểm tra giấy tờ cá nhân của mỗi thí sinh. Khi giám thị thấy đảm bảo đúng thí sinh tham dự như danh sách thì mới mở khóa phần mềm cho thí sinh đăng nhập vào làm bài thi.

3. Sau khi kết thúc bài thi

 • Giám thị phải đảm bảo rằng tất cả các bài thi hoàn thành được lưu trữ để chấm điểm và sau đó được xoá khỏi máy tính.
 • Giám thị phải đăng kết quả các bài thi của mỗi thí sinh lên hệ thống quản lý của Trung tâm Khảo Thí Được Chứng Nhận.
 • Trung tâm Khảo Thí phải lưu trữ lại những thông tin dưới đây trong một môi trường an toàn, bao gồm:

+ Họ và tên của Giám thị;

+ Thông tin thí sinh (Họ và tên, ngày sinh, giới tính, số ID cá nhân, tài khoản đăng nhập);

+ Bài thi đã làm;

+ Kết quả bài thi;

+ Thời gian và ngày tiến hành bài thi;

+ Phiên bản Khung chương trình của bài thi.

 • Trung tâm Khảo Thí Được Chứng nhận phải thông báo những dữ liệu trên và kết quả các bài thi của mỗi thí sinh cho Bên Được Chuyển Nhượng Li-xăng bằng phương tiện điện tử hoặc bằng hình thức khác trong vòng 07 ngày kể từ khi có kết quả thi
 • Trung Tâm Khảo Thí Được Chứng Nhận cần nhanh chóng thông báo cho các thí sinh về kết quả bài thi.
 • Các thí sinh thi không đỗ cần được thông báo về Quy trình thi lại.
 • Dữ liệu Camera phòng thi phải được lưu trữ lại ít nhất 06 tháng.
 • Giám thị phải báo cáo những vấn đề quan trọng phát sinh (nếu có) trong quá trình làm bài thi cho Trung tâm khảo thí và Trung tâm khảo thí báo cáo cho ICDL Việt Nam.