Tại sao dùng ICDL?

Tại sao Bộ chứng chỉ kĩ năng sử dụng CNTT quốc tế ICDL lại có thể phổ biến và áp dụng rộng rãi tại trên 150 quốc gia và vùng lãnh thổ, với 41 ngôn ngữ đã được bản địa hóa, hơn 24.000 trung tâm khảo thí, với hơn 54 triệu bài thi đã triển khai với hơn 13 triệu thí sinh đã được cấp chứng chỉ?

ICDL là thước đo tiêu chuẩn quốc tế đánh giá một cách chuẩn xác & hiệu quả về kỹ năng sử dụng máy tính & trình độ CNTT của người thi và được xây dựng, phát triển bởi những chuyên gia khảo thí hàng đầu trong giới khoa học, giới doanh nghiệp thuộc lĩnh vực CNTT của châu Âu và thế giới.

ICDL được triển khai, tổ chức vận hành và thi thống nhất trên phạm vi toàn thế giới trên cơ sở Hệ thống Quản lý Chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001-2008. Thường xuyên cập nhật và phát triển bám sát những thay đổi về trình độ kỹ thuật của ngành CNTT và nhu cầu của thị trường.

ICDL là một thước đo độc lập, khách quan: được xây dựng theo các tiêu chí độc lập để đánh giá khách quan kỹ năng, trình độ CNTT của thí sinh mà không phụ thuộc vào môi trường hay một hệ điều hành cụ thể nào như Microsoft, Linux hay Mac OS…Giúp cho việc dạy, học và thi đánh giá được linh hoạt.

Đánh giá được nhiều mức trình độ, nhiều kỹ năng khác nhau: các bài thi từ mức độ sơ cấp nhất như “cơ bản về máy tính và hệ thống thông tin” đến các kỹ năng sử dụng máy tính trong học tập và công việc như “soạn thảo văn bản”, “sử dụng bảng tính”, “sử dụng internet” cho đến các kỹ năng chuyên dụng như “lập trình”, “bảo mật”, “thiết kế đồ họa/web”…

Hiệu quả về đào tạo và thi đạt ở mức cao do được kèm theo nhiều bộ giáo trình, tài liệu giảng dạy, học tập và ôn tập ...!

 

Để tìm hiểu về Bài thi ICDL thì xem tại đây.