Trao chứng chỉ ICDL cho thí sinh thi đợt ngày 16/6/2016 tại Trung tâm công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên

Trao Chung Chi ICDL Nguyen Thanh Hai DHTN TNU

Trao Chung Chi ICDL Nguyen Thanh Hai DHTN TNU

Ngày 16/6/2016, Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên đã tổ chức 01 đợt thi chứng chỉ ICDL 6 module cơ bản cho thí sinh.

 Kết quả thi đợt này đạt 98,95%. Trong đó, có nhiều học viên đạt điểm tuyệt đối (360/360 điểm) của một số kỹ năng như:

– Hiểu biết cơ bản về máy tính,
– Mạng căn bản,
– Cộng tác trên mạng trực tuyến.
Trong thời gian tới, Trung tâm Công nghệ thông tin, Đại học Thái Nguyên sẽ tiếp tục mở các khóa bồi dưỡng kiến thức và các khóa thi ICDL.