05 mô-đun ICDL dược khuyến nghị cho Hệ thống Tín chỉ bậc cao đẳng, đại học tại Mỹ.

ICDL.ACE E1536317175976

ICDL.ACE E1536317175976

Hội đồng Giáo dục Hoa Kỳ (ACE) đã khuyến nghị 05 mô-đun ICDL cho Hệ thống Tín chỉ cao đẳng, đại học tại Mỹ. Điều này đồng nghĩa với việc các sinh viên trong tương lai nếu đã đạt được chứng chỉ ICDL một trong năm mô-đun ấy sẽ có thể yêu cầu được công nhận thành tích dưới dạng tín chỉ học tập tại một số trường đại học trên khắp Hoa Kỳ.

ICDL.ACE

Được thành lập vào năm 1918, Hội đồng Giáo dục Mỹ (ACE) là cơ quan điều phối chính cho tất cả các cơ sở giáo dục bậc cao của Hoa Kỳ, đại diện cho hơn 1.600 hiệu trưởng của các trường cao đẳng và đại học và hơn 200 hiệp hội có liên quan khác trên toàn nước Mỹ. ACE tư vấn chính sách lãnh đạo về các vấn đề giáo dục bậc cao quan trọng và có tầm ảnh hưởng đến những chính sách công thông qua vận động công chúng.

Trong hơn 30 năm phát triển, các trường cao đẳng và đại học đã tin tưởng ACE CREDIT trong việc cung cấp những thông tin đáng tin cậy hỗ trợ chính sách giáo dục và hệ thống tín chỉ của trường. Xem thêm thông tin tại www.acenet.edu/credit.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *