19/12/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG TRƯỞNG DỰ ÁN

Công ty CP ICDL Việt Nam – đại diện của Tổ chức ICDL tại Việt Nam trong việc vận hành, cung cấp chương trình chứng nhận […]
08/09/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG KỸ THUẬT VIÊN

1.Mô tả công việc: Cài đặt, cấu hình hệ thống; Xây dựng tài liệu quy trình hướng dẫn và các báo cáo có liên quan; Hỗ […]
08/09/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG TRỢ LÝ KINH DOANH

1.Mô tả công việc: Hỗ trợ, triển khai các lớp đào tạo chương trình ICDL; Trả lời, giải đáp thắc mắc của khách hàng về sản […]
07/09/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN (ĐI LÀM NGAY)

1.Mô tả công việc: Theo dõi tiền mặt, tiền gửi, doanh thu, chi phí và công nợ phải thu, phải trả; Hoạch toán các nghiệp vụ […]
07/09/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN KIÊM HÀNH CHÍNH NHÂN SỰ

1.Mô tả công việc: Tham mưu cho Ban giám đốc về việc xây dựng cơ cấu tổ chức, hoạch định nguồn nhân lực, khen thưởng, kỷ […]
03/04/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 02 LẬP TRÌNH VIÊN PHP

1. Mô tả công việc: Triển khai xây dựng các hệ thống học trực tuyến, mạng xã hội giáo dục và theo yêu cầu của đối […]
30/03/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 KẾ TOÁN TRƯỞNG

1.Mô tả công việc: Thiết lập các quy trình và giám sát thực hiện các quy trình quản lý tài chính; Tổ chức hệ thống kế […]
30/03/2018
Fanpage Avatar

TUYỂN DỤNG 01 QUẢN LÝ KỸ THUẬT

1.Mô tả công việc: Cài đặt, cấu hình hệ thống; vận hành, quản trị hệ thống ICDL; Hỗ trợ kỹ thuật các trung tâm trực thuộc […]