1 TÌM TRUNG TÂM KHẢO THÍ

Liên hệ với các Trung tâm Khảo thí gần nhất để biết thêm các thông tin về Mô-đun, chương trình thi và luyện thi cũng như các chi phí phải trả.

2 ĐĂNG KÝ VÀ TẠO HỒ SƠ ICDL

Mỗi thí sinh sẽ được cung cấp Mã đăng ký dự thi riêng (CRN). Bạn có thể sử dụng mã này để tiếp tục học và thi các mô-đun ICDL ở bất cứ đâu trên thế giới. Bạn có thể lựa chọn các kỹ năng cần được chứng nhận dựa trên Hồ sơ tùy chọn hoặc Hồ sơ khuyến nghị cho Mô-đun cơ bản, Mô-đun tiêu chuẩn, Mô-đun nâng cao.

3 ÔN LUYỆN

Bạn có thể tham gia các khóa đào tạo, ôn luyên và thi thử tại các Trung tâm Khảo Thí trước khi tham dự bài thi chính thức.

4 NHẬN CHỨNG CHỈ ICDL

Thực hiện các bài kiểm tra tại Trung tâm Khảo thí. Bạn có thể quyết định tên mô-đun nào xuất hiện trên chứng chỉ ICDL của bạn.

5CẬP NHẬT

Hãy cập nhật thêm các mô-đun cho Hồ sơ ICDL của bạn để bắt kịp với các xu hướng CNTT tại Việt Nam và trên thế giới.