Bộ chứng chỉ ICDL bao gồm 17 mô-đun khác nhau và được chia thành ba nhóm: Mô-đun cơ bản, Mô-đun tiêu chuẩn và Mô-đun nâng cao.

Mỗi Mô-đun tương ứng với một kĩ năng về công nghệ thông tin. Bạn có thể lựa chọn đăng kí thi lấy chứng chỉ của một Mô-đun hoặc nhiều (tổ hợp) Mô-đun khác nhau.

Bạn có thể tham khảo những dạng Hồ sơ ICDL mà ICDL khuyến nghị.

Bạn cũng có thể tải về tài liệu Giới thiệu về bài thi ICDL để tìm hiểu thêm.