Với chương trình ICDL dành cho giáo viên Cao đẳng, chúng tôi gợi ý cho bạn học tập 5 mô đun Cơ bản nhằm cung cấp cho bạn những kiến thức nền tảng nhất về công nghệ thông tin cũng như việc sử dụng chúng một cách thành thạo bước đầu.

Mô-đun cơ bản