Với bản thân giáo viên trong khối THCS, chúng tôi khuyến khích bạn học tập đầy đủ 5 mô đun Cơ bản cùng với mô-đun chuyên biệt dành cho giáo dục ICT Education. Hồ sơ ICDL Cơ bản chứng nhận các kĩ năng mang tính chất nền tảng về công nghệ thông tin cũng như việc sử dụng chúng một cách thành thạo bước đầu trong việc áp dụng vào công việc giảng dạy 1 cách tối ưu.

Mô-đun cơ bản

Mô-đun khác

ICT Education