ICDL Profile

Mỗi người đều có nhu cầu và mục đích sử dụng kĩ năng công nghệ thông tin theo cách khác nhau. Chính vì vậy chúng tôi đã thiết lập Hồ sơ ICDL nhằm tư vấn và lưu trữ các thông tin cá nhân, thông tin về các mô-đun (kĩ năng) khác nhau mà bạn đã vượt qua.

Với Hồ sơ ICDL, bạn có thể đạt được chứng chỉ với những kĩ năng phù hợp với công việc hoặc ngành nghề của mình. Hãy lựa chọn Tổ hợp mô-đun (nhóm mô-đun) phù hợp nhất với năng lực và nhu cầu của bản thân. Những mô-đun này sẽ xuất hiện trong Hồ sơ ICDL, cũng như trong Hồ sơ ICDL trực tuyến của bạn.

Hồ sơ ICDL không có thời hạn, vì vậy, bạn có thể bổ sung thêm chứng chỉ nếu có nhu cầu, hoặc khi công nghệ thay đổi và nhiều mô-đun mới xuất hiện. Theo cách này, Hồ sơ ICDL của bạn sẽ cùng bạn tiến bộ: nó không bao giờ lỗi thời và luôn là bằng chứng cho các kĩ năng và quá trình học tập lâu dài của bạn.