Hồ sơ ICDL Tùy chọn | Thiết lập theo nhu cầu của bạn

Với Hồ sơ ICDL, bạn lựa chọn Tổ hợp mô đun phù hợp nhất với mình. Sau khi vượt qua bài thi, những mô đun này sẽ xuất hiện trong Hồ sơ ICDL của bạn, cũng như trong chứng chỉ Hồ sơ ICDL trực tuyến.

Dưới đây là một vài ví dụ về các Hồ sơ ICDL tùy chọn mà một số cá nhân đã thực hiện:

Với công việc của một Giám đốc Tiếp thị số (Digital Marketing), tôi soạn thảo văn bản mỗi ngày và thường xuyên phải đưa ra các bản thuyết trình hoàn hảo. Biên tập website và biên tập ảnh là các kĩ năng thiết yếu trong công việc của tôi và chúng tôi làm việc với các khách hàng trên khắp thế giới.

Digital Marketing Executive

Là một học sinh THPT, tôi nhận thấy chứng chỉ ICDL sẽ giúp ích cho việc học tập của mình. Tôi đã dành thời gian để làm bài tập và nghiên cứu trên mạng. Tôi muốn trở thành nhà thiết kế, bởi tôi rất thích chỉnh sửa ảnh.

High School Student

Tôi là nhân viên kế toán, vì vậy tôi thường xuyên làm việc với bảng tính. Tôi đã rất ngạc nhiên vì trước đó tôi không biết nhiều về Cơ sở dữ liệu và những lợi ích của CSDL với công việc của tôi.

Accounts Assistant