DÀNH CHO TRƯỜNG HỌC

NHÀ TRƯỜNG

Các kỹ năng ICT đem lại lợi ích gì

Các ví dụ

Phương thức giáo dục tích hợp

– Học sinh vừa học được kiến thức khoa học, vừa học được cách vận dụng kiến thức đó vào thực tiễn.

Đề cao đến việc hình thành và phát triển năng lực giải quyết vấn đề cho học sinh.

-Trong mỗi bài học, học sinh được đặt trước một tình huống thực tiễn và cần giải quyết liên quan đến các kiến thức khoa học.

-Để giải quyết vấn đề đó, học sinh phải tìm tòi, nghiên cứu những kiến thức thuộc các môn học có liên quan đến vấn đề (qua sách giáo khoa, học liệu, thiết bị thí nghiệm, thiết bị công nghệ) và sử dụng chúng để giải quyết vấn đề đặt ra.

Đề cao phong cách học tập sáng tạo.

Học sinh đóng vai trò như một nhà phát minh.

Học sinh sẽ phải  hiểu thực chất của các kiến thức được trang bị

-Học sinh biết cách mở rộng kiến thức; cách sửa chữa, chế biến lại chúng cho phù hợp với tình huống có vấn đề mà học sinh đang phải giải quyết.

Cung cấp tình huống, bối cảnh đa dạng và phong phú đòi hỏi sự phát triển, vận dụng nhiều tri thức kĩ năng

Học sinh sẽ có cơ hội tư duy sáng tạo và giải quyết vấn đề theo các cách khác nhau nhằm đạt được kết quả tốt hơn; cung cấp cho học sinh cơ hội sáng tạo, dám nghĩ, dám làm.

CHỨNG CHỈ

Những lợi ích của chứng chỉ

Đem đến sự chứng nhận khách quan cho các kĩ năng và đưa thành tích này trở thành tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu.

-Xác định bộ kĩ năng mà các cá nhân cần nắm bắt.

Cung cấp chứng nhận năng lực.

Đánh giá chất lượng của việc rèn luyện các kĩ năng ICT.

Chứng minh năng lực của bản thân trước cấp trên tương lai hoặc hiện thời.

Tạo sự thỏa mãn và tự tin cho các cá nhân khi đã đạt được tiêu chuẩn của chứng chỉ.

Đóng vai trò động lực cho các cá nhân hoàn tất việc học.

CÁC CHƯƠNG TRÌNH ECDL FOUNDATION

Những ưu điểm của các chương trình tại ECDL Foundation

Đưa ra các chứng chỉ chất lượng cao, được thiết kế, chứng nhận bởi các người dùng, chuyên gia học thuật, công nghiệp và được công nhận trên toàn cầu.

Tạo sự hài lòng khi đạt được tiêu chuẩn được công nhận toàn cầu.

Chứng minh cá nhân sở hữu các kĩ năng cần thiết cho công việc ngày nay trước cấp trên hoặc nhà tuyển dụng.

Được hỗ trợ bởi một loạt các lựa chọn và tài liệu học tập.

Nhà cung cấp trung lập: bạn có thể rèn luyện và kiểm tra với ứng dụng phần mềm quen thuộc.

Phù hợp với mọi cấp độ kĩ năng.

Được cập nhật hợp lý và ý nghĩa, bắt kịp với nhu cầu của thị trường và sự phát triển của công nghệ.

Được công nhận trên toàn thế giới.

Được thực hiện dựa trên chỉ tiêu đảm bảo chất lượng toàn cầu.