Dịch vụ cung cấp và hỗ trợ từ ICDL Việt Nam

CaptureĐào tạo giảng viên (ToT)

Đào tạo cho các giảng viên về phương pháp giảng dạy, cũng như nội dung chuyên môn (có sự hỗ trợ từ các giảng viên đạt chuẩn quốc tế của Arduino).

Thời gian: 1 tuần (cập nhật 6 tháng/lần).

Picture6Hỗ trợ trực tiếp

Trợ giúp các giảng viên trong quá trình giảng dạy (nếu cần).

Hàng ngày.

Picture7Hệ thống E-learning

Hệ thống eLearning gồm các video bài giảng, các kinh nghiệm triển khai, hướng dẫn chi tiết cho mỗi đầu mục kiến thức.

Mỗi học sinh có 1 tài khoản.

Picture8Chuyển giao

Chuyển giao thiết bị và các tài liệu đi kèm.

Trong 10 ngày từ khi đặt hàng.