Chương trình Arduino CTC 101 trên thế giới

Các dự án đã và đang triển khai thành công tại: Italy, Anh, Thụy Điển, Tây Ban Nha, Nam Phi, Ecuador, Hàn Quốc, Singapore…

Picture7

436 Trường học15.000 Học sinh hàng năm1.200 Giảng viênHơn 1.000 Dự án10 triển lãm công nghệ
Picture1Picture2Picture3Picture4Picture5