Sự phát triển không ngừng của công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đang dần làm thay đổi cuộc sống của con người. Mô đun này nhằm xây dựng nền móng cho tương lai, đồng hành cùng Cách Mạng Công Nghiệp 4.0 với phương pháp học và thực hành hiện đại. Học sinh sẽ được giới thiệu các kiến thức cơ bản về lập trình và robot, đồng thời học sinh sẽ được thực nghiệm thực tế qua các dự án nhỏ giúp kích thích sự sáng tạo, lắp ráp các mô hình robot, đam mê lĩnh vực cơ học và điều khiển robot.

Bộ công cụ Arduino CTC 101

Bộ công cụ đã bao gồm đầy đủ các thiết bị cần thiết cho lớp học, gồm:

  • 6 bộ bảng mạch chính (Arduino 101 boards);
  • 6 bộ mở rộng (Arduino education shields);
  • Dây cáp USB;
  • Pin;
  • Các loại cảm biến, động cơ và thiết bị truyền động, …Picture1

Nội dung khóa học

Đối tượng phù hợp: 13-17 tuổi; Mỗi lớp có từ 24 đến 30 học sinh, chia thành 6 nhóm. Học sinh được học cơ bản về lập trình và robotic thông qua 5 mô-đun chính.

CodeSportsMagicRobotsSpace
CodeSportsMagicRobotsSpace

Phát triển trò chơi video bằng môi trường lập trình Processing

Lắp ráp các các trò chơi điện tử để nhấn mạnh tín hiệu số

Xây dựng các dự án về âm thanh và hình ảnh để nhấn mạnh tín hiệu tương tự

Thêm chuyển động cho robot nhỏ thông qua việc sử dụng động cơ tiêu chuẩn

Tạo ra các đồ chơi thú vị bằng cách sử dụng con quay hồi chuyển, gia tốc và kết nối bluetooth