Sự phát triển không ngừng của Công nghệ Thông tin và Truyền thông (ICT) đang dần làm thay đổi cuộc sống của con người. Việc trang bị các kiến thức và kỹ năng cho thế hệ trẻ – nền móng của tương lai là vô cùng quan trọng, nhất là trong cuộc Cách mạng Công Nghiệp 4.0. Mô đun được xây dựng nhằm cung cấp cho học sinh các kiến thức, kỹ năng cơ bản về lập trình và robot với phương pháp học và thực hành hiện đại. Học sinh sẽ học, trải nghiệm thực tế, tham gia làm việc nhóm qua các dự án nhỏ giúp kích thích sự sáng tạo, lắp ráp các mô hình robot, giúp các em phát triển sự đam mê trong lĩnh vực cơ học và điều khiển robot.

Nội dung khóa học

Đối tượng phù hợp: 13-17 tuổi

Quy mô mỗi lớp từ 24 đến 30 học sinh.

Học sinh được học cơ bản về lập trình và robotic thông qua 5 mô-đun chính: CODE, SPORTS, MAGIC, ROBOTS, SPACE.

Các học sinh được tham gia các hoạt động nhóm theo các dự án có tính ứng dụng cụ thể sử dụng các linh kiện được cung cấp trong bộ công cụ.