187291

LỢI ÍCH CỦA KỸ NĂNG SỬ DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CHO GIÁO VIÊN

Những kỹ năng CNTT cho phép giáo viên sử dụng công nghệ một cách hiệu quả hơn trong quá trình giảng dạy, vì thế đạt được những thành quả giáo dục vượt bậc, cũng từ đó có thể tiết kiệm thời gian và tăng cường sự chủ động trong lớp học.

TĂNG CƯỜNG GIAO TIẾP VÀ HỢP TÁC

  • Sử dụng công nghệ để chia sẻ công việc và làm việc nhóm trong nhiệm vụ và dự án nhóm
  • Sử dụng email, tin nhắn nhanh và blog dể giao tiếp giữa giáo viên và học sinh hiệu quả

PHƯƠNG TIỆN TRUY CẬP THÔNG TIN VÀ TÀI NGUYÊN

  • Truy cập thông tin trên Internet để phục vụ cho công việc giảng dạy/ nghiên cứu khóa học
  • Truy cập nhiều nội dung và nguồn khác nhau, điều này có thể tạo điều kiện cho sự hiểu biết đa văn hóa
  • Nuôi dưỡng sự sáng tạo trong học sinh bằng cách sử dụng các công cụ đa phương tiện tương tác

THÚC ĐẨY SỰ TÍCH CỰC TRONG VIỆC GIẢNG DẠY

  • Tham gia và thúc đẩy giáo viên bằng cách cho phép họ sử dụng các kỹ năng CNTT trong giảng dạy
  • Thu hút học sinh bằng các công cụ trực quan, phản hồi bằng giọng nói và văn bản, tạo nên những giờ học chất lượng và hiệu quả
  • Cho phép truy cập vào một loạt các yếu tố học tập dựa trên các công cụ đa phương tiện