Bộ chứng chỉ ICDL bao gồm 17 mô-đun khác nhau và được chia thành ba nhóm: Mô-đun cơ bản, Mô-đun tiêu chuẩn và Mô-đun nâng cao.

Mỗi Mô-đun tương ứng với một kĩ năng về công nghệ thông tin. Bạn có thể lựa chọn đăng kí thi lấy chứng chỉ của một Mô-đun hoặc nhiều (tổ hợp) Mô-đun khác nhau.

Bạn có thể tham khảo những dạng Hồ sơ ICDL mà ICDL khuyến nghị.

Truy cập Giới thiệu về bài thi ICDL để tìm hiểu thêm.