Công nghệ đang thay đổi nơi làm việc với tốc độ nhanh hơn bao giờ hết. Các công việc hiện tại đang phát triển và những công việc mới đang xuất hiện. Một điều chắc chắn là Công nghệ thông tin và Truyền thông (ICT) là yếu tố quan trọng đối với lực lượng lao động ngày nay. Luôn cập nhật những công nghệ mới nhất được sử dụng tại nơi làm việc của bạn có thể là một thách thức.

Các mô-đun ICDL là giải pháp cho phép bạn cải thiện hiệu quả công việc bằng cách mở rộng và cập nhật các kỹ năng ICT. Tính linh hoạt của nó cho phép bạn có thể tập trung vào chính xác các kỹ năng cần thiết để giúp bạn vượt trội hơn trong công việc hiện tại.