Sử dụng thành tạo các kỹ năng CNTT là yếu tố cần thiết trong cuộc sống hiện nay. Các kỹ năng CNTT giúp các cá nhân ở mọi lứa tuổi hiểu và sử dụng công nghệ nhằm cải thiện cuộc sống và công việc. Chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn quốc tế ICDL giúp mọi người làm chủ cuộc sống của mình bằng việc tăng khả năng kết nối, truy cập thông tin và giúp hồ sơ lý lịch của người xin việc hấp hẫn hơn trong mắt nhà tuyển dụng.

Với kinh nghiệm triển khai hơn 20 năm tại hơn 170 quốc gia, chương trình chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn quốc tế ICDL đã thu hút hơn 15 triệu thí sinh thông qua mạng lưới hơn 24.000 Trung tâm Khảo th ICDL (ATC).

Chương trình ICDL xác định các kỹ năng và năng lực cần thiết để sử dụng máy tính và các ứng dụng một cách hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về các mô-đun ICDL phù hợp với bạn.