Workforce Map1

Công nghệ thông tin là một yếu tố quan trọng trong việc tang năng suất và tạo ra giá trị trong nền kinh tế tri thức. Doanh nghiệp sẽ được hưởng lợi từ việc có một lực lượng lao động được trang bị các kỹ năng số “- Giám đốc, Phòng Phát triển Kỹ năng Chung của Cơ quan Phát triển Nguồn nhân lực Singapore.

Pháp

Nhân viên ở Pháp có thể sử dụng số giờ CPF (tài khoản đào tạo cá nhân)  cho việc đào tạo và chứng nhận ICDL. CPF cho phép nhân viên tại đây được đào tạo miễn phí, và được xét duyệt dựa trên số năm làm việc.

Yemen

ICDL đã được thông qua bới Bộ Truyền thông và Công nghệ Thông tin tại Học viện Đào tạo Tổng thể, cho phép tất cả công dân của Yemen được công nhận. Việc đào tạo được tài trợ bởi Quỹ Phát triển Xã hội ở Yemen.

Singapore

ICDL đã được ứng dụng tại Ngân hàng Phát triển Singapore, Ngân hàng Trung ương Singapore, Citibank, BNP Paribas, Credit Suisse, Ngân hàng Standard Chartered và MayBank. Các công ty bao gồm Panasonic, Hitachi, Dupont, Infineon và Fuji Xerox cũng đã thừa nhận chứng chỉ ICDL như một tiêu chuẩn đánh giá nhân viên của họ.