Nhân viên thành thạo kỹ năng số giúp doanh nghiệp ứng dụng công nghệ hiệu quả hơn, giúp tăng năng suất, khả năng cạnh tranh. Chương trình chứng nhận ICDL được sử dụng để tăng giá trị nguồn nhân lực và đạt được các mục tiêu năng suất thông qua việc phát triển năng lực của nhân viên.

Với kinh nghiệm triển khai hơn 20 năm tại hơn 170 quốc gia, chương trình chứng nhận kỹ năng sử dụng CNTT theo chuẩn quốc tế ICDL đã thu hút hơn 15 triệu thí sinh thông qua mạng lưới hơn 24.000 Trung tâm Khảo th ICDL (ATC).

Chương trình ICDL xác định các kỹ năng và năng lực cần thiết để sử dụng máy tính và các ứng dụng một cách hiệu quả.

Tìm hiểu thêm về các mô-đun ICDL phù hợp cho nhân viên công ty bạn.