ICDL là chứng chỉ đánh giá chuẩn xác và hữu hiệu kỹ năng sử dụng máy tính và trình độ CNTT của sinh viên

Picture1

  • Đề ra bộ kỹ năng và kiến thức mà sinh viên cần phải đạt được để sử dụng trong việc học tập cũng như công việc sau này;
  • Đưa ra minh chứng cho mức độ thành thạo về kỹ năng và kiến thức CNTT của sinh viên;
  • Lượng hóa được chất lượng của quá trình học tập;
  • Là động cơ và mục tiêu phấn đấu của sinh viên.

Chúng tôi khuyến khích hai dạng chương trình ICDL gồm: 5 mô đun cơ bản 9 mô đun nâng cao. Mỗi dạng chương trình thể hiện cấp độ khác nhau về việc ứng dụng số hiệu quả và chứng nhận trình độ kĩ năng của bạn.

X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon