ICDL hợp tác với tập đoàn phần mềm Siemens trong việc áp dụng mô-đun thiết kế 3D

October Asia Siemens Loi Signing

October Asia Siemens Loi Signing

Ngày 25 tháng 9 năm 2017, ICDL Châu Á đã ký kết thành công Ý định thư với tập đoàn phần mềm Siemens PLM dưới sự chứng kiến của Bộ trưởng CH Ireland về Doanh nghiệp và Đổi mới – Frances Fitzgerald tại khách sạn Fullerton, Singapore. Hiện nay, ICDL đã trở thành đối tác giáo dục với Siemens tại Châu Á.

October Asia Siemens Loi Signing

Bản Ý định thư trên đã đánh dấu sự hợp tác giữa ICDL Châu Á và Siemens PLM trong việc áp dụng mô đun Thiết kế 3D mới bằng việc sử dụng công nghệ Solid Edge của Siemens PLM, chủ yếu được áp dụng tại Trung Quốc, Ấn Độ và khu vực Đông Nam Á. Mô đun mới này chủ yếu được sử dụng vào việc giảng dạy những sinh viên ngành thiết kế cơ khí tại các trường kỹ thuật và các trường đại học. Chúng tôi tin rằng những điều trên phù hợp với nhu cầu thị trường giáo dục tại các nước khu vực Châu Á.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *