Mô-đun khác

Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghệ 4.0 ngày càng phát triển mạnh mẽ, ICDL tiếp tục phát triển và mở rộng đào tạo các mô-đun mới nhằm nâng cao năng lực, giúp học viên đáp ứng với yêu cầu công việc và cuộc sống.