Mô-đun cơ bản

ICDL Cơ bản chứng nhận các kĩ năng mang tính chất nền tảng. Những kỹ năng này rất cần thiết cho những người thường xuyên sử dụng máy tính và các thiết bị khác. Do đó, mọi người được khuyến khích đạt đến trình độ này của chứng chỉ để phục vụ yêu cầu công việc.
X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon