Mô-đun nâng cao

Các Mô đun trong chương trình Nâng cao sẽ giúp học viên phát triển các kỹ năng CNTT lên mức chuyên nghiệp, thành thục, đáp ứng yêu cầu cụ thể tương ứng với lĩnh vực học tập và nghề nghiệp của học viên.