Với chương trình ICDL dành cho cá nhân làm Marketing, chúng tôi khuyến khích bạn học tập đầy đủ 5 mô đun Cơ bản. Hồ sơ ICDL Cơ bản chứng nhận các kĩ năng mang tính chất nền tảng. Bởi các kĩ năng trong chứng chỉ này rất cần thiết cho những người hàng ngày sử dụng máy tính và các thiết bị khác. Mọi người đều được khuyến khích đạt đến trình độ của chứng chỉ này.

Capture 6

Ngoài ra, các mô-đun nâng cao thiết lập các khái niệm và kỹ năng liên quan đến các yếu tố tiếp thị kỹ thuật số, bao gồm việc tạo ra một sự hiện diện WEB, tối ưu hóa nội dung cho các động cơ tìm kiếm, sử dụng các chiến dịch truyền thông xã hội, vận hành ra thị trường trực tuyến và quảng cáo một loạt các dịch vụ.

 

Capture 10