Kỹ sư là những người có trình độ cũng như hiểu biết về CNTT ở mức cao, tuy nhiên ICDL cung cấp cho người dùng những bộ mô đun nâng cao chuyên sâu với kinh nghiệm triển khai tại quốc tế.

Với chương trình ICDL dành cho kĩ sư, chúng tôi khuyến khích bạn học tập đầy đủ bộ 5 mô-đun cơ bản. Hồ sơ ICDL Cơ bản chứng nhận các kĩ năng mang tính chất nền tảng. Bởi các kĩ năng trong chứng chỉ này rất cần thiết cho những người hàng ngày sử dụng máy tính và các thiết bị khác. Mọi người đều được khuyến khích đạt đến trình độ của chứng chỉ này.

Capture 6

Bên cạnh đó, chúng tôi gợi ý cho bạn học tập thêm 5 mô đun nâng cao bám sát với công việc, giúp bạn mở rộng kiến thức chuyên sâu và phát triển trong sự nghiệp.

Capture 8