Bảo vệ dữ liệu (Data Protection)

  Mô đun này cung cấp cho học viên các kiến thức cần thiết liên quan đến những khái niệm và nguyên tắc bảo vệ dữ liệu, bản quyền dữ liệu, thực hiện các chính sách và biện pháp, quy định bảo vệ dữ liệu.

  Khi hoàn thành Mô đun này, học viên có thể:

  • Hiểu các khái niệm liên quan đến dữ liệu và bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Nắm bắt nguyên nhân, mục tiêu và phạm vi Quy định bảo vệ dữ liệu chung (GDPR) của Liên minh châu Âu.
  • Phác thảo nguyên tắc chính của GDPR về xử lý dữ liệu cá nhân hợp pháp
  • Hiểu quyền sở hữu dữ liệu và cách duy trì
  • Nắm bắt chính sách và phương pháp công ty cần tuân thủ về quy định bảo vệ dữ liệu, hoạch định biện pháp và tổ chức thực hiện mục tiêu.
  • Cách đối phó với vi phạm quyền dữ liệu và hậu quả của việc không tuân thủ các quy định bảo vể dữ liệu.

  Lợi ích đạt được:

  • Nhận thức đầy đủ về nguyên tắc bảo vệ dữ liệu
  • Phát triển tư duy thực tiễn về cách bảo vệ dữ liệu cá nhân
  • Hỗ trợ cơ quan tuân thủ GDPR
  • Thiết lập các quyền dữ liệu cá nhân
  • Mối liên hệ các tổ chức trong và ngoài châu Âu
  • Phát triển bởi các chuyên gia giải quyết vấn đề thực tiễn.

  Đề cương sơ bộ

  Nội dungBộ kĩ năng
  Các khái niệm Dữ liệu cá nhân

  Bảo vệ dữ liệu cá nhân

  Tổng quan về GDPRCơ sở lý luận và thực tiễn

  Phạm vi đối tượng

  Nguyên tắcXử lý dữ liệu cá nhân

  Quy trình pháp lý

  Quyền chủ thể dữ liệuĐiều khoản giảm nhẹ

  Điều khoản áp dụng

  Thực hiệnChính sách và Phương pháp

  Phương pháp đảm bảo

  Tuân thủHành vi vi phạm Quyền bảo mật

  Hình thức thực thi

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam