Cộng tác trên mạng trực tuyến (Online Collaboration)

  Online Collaboration

  Mô đun cung cấp các khái niệm và kỹ năng liên quan đến thiết lập và sử dụng công cụ trực tuyến như lữu trữ, đánh giá năng suất, lịch, truyền thông xã hội, họp online, môi trường học tập và công nghệ di động.

  Khi hoàn thành mô đun này, học viên có thể:

  • Hiểu các khái niệm liện quan đến cộng tác trực tuyến và điện toán đám mây.
  • Thiết lập tài khoản hợp tác trực tuyến
  • Sử dụng lưu trực tuyến và ứng dụng cộng tác dựa trên website
  • Sử dụng lịch trực tuyến và online để quản lý kế hoạch hoạt động
  • Phối hợp và tương tác trên các mạng xã hội, blog, wiki.
  • Lên lịch và tổ chức các cuôc họp trưc tuyến, sử dụng môi trường học tập trực tuyến.
  • Hiểu khái niệm quan trọng về công nghệ di động và sử dụng các tính năng email điện tử, đồng bộ hoá…

  Lợi ích đạt được:

  • Cung cấp kỹ năng cần thiết nhằm nắm bắt khái niêm chính liên quan đế cộng tác trực tuyến và điện toán đám mây.
  • Công nhận khả năng thực tế hiệu quả sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến và công nghệ di động.
  • Được phát triển từ kinh nghiệm người dùng máy tính, chuyên gia máy tính từ khắp nơi trên thế giới, đảm bảo chương trình học được điều chỉnh phù hợp.

  Đề cương sơ bộ

  Nội dungBộ kĩ năng
  Khái niệmKhái niệm chính

  Điện toán đám mây

  Thiết lập cộng tác trực tuyếnTổng quát các tính năng thiết lập

  Thiết lập

  Sử dụng công cụ cộng tác trực tuyến Lưu trữ trực tuyến và hiệu quả

  Ứng dụng

  Lịch trực tuyến

  Họp trực tuyến

  Môi trường học tập trực tuyến

  Cộng tác di độngKhái niệm chính

  Sử dụng thiết bị di động

  Ứng dụng

  Đồng bộ hoá

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam