• Mô-đun này giúp học viên nắm vững các khái niệm và kĩ năng cần thiết liên quan đến việc sử dụng thiết bị, tạo và quản lý tệp tin, mạng máy tính và an toàn dữ liệu. Khi hoàn tất mô-đun này học viên có thể: Hiểu các khái niệm cơ bản liên quan đến ICT, máy tính, các thiết bị (devices) và phần mềm (software). Khởi động và tắt máy tính. Làm việc hiệu quả trên màn hình [...]
  • Mô-đun này đưa ra khái niệm, kĩ năng cơ bản về việc sử dụng các trình duyệt, tìm kiếm thông tin hiệu quả, trao đổi liên lạc trực tuyến và thư điện tử. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể thu được: Hiểu về duyệt web (web browsing) và các khái niệm bảo mật trực tuyến. Sử dụng trình duyệt web (web browser), thiết lập trình duyệt, đánh dấu (bookmark) và kết xuất thông tin từ [...]
  • Mô-đun này giúp học viên sử dụng thành thạo các ứng dụng xử lý văn bản để hoàn thành công việc liên quan đến việc tạo, chỉnh sửa, hoàn thiện văn bản như đơn từ và các tài liệu khác Khi hoàn tất mô-đun này học viên có thể: Làm việc và lưu văn bản với các định dạng khác nhau. Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để [...]
  • Mô-đun này giúp học viên hiểu rõ khái niệm về bảng tính và có khả năng sử dụng bảng tính để có kết quả chính xác.Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Làm việc và lưu bảng tính (Spreadsheets) với các định dạng khác nhau. Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để nâng cao hiệu quả công việc. Nhập dữ liệu và tạo danh sách một [...]
  • Mô-đun này giúp học viên hiểu các khái niệm về trình chiếu và sử dụng phần mềm trình chiếu. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Làm việc và lưu trình chiếu (presentation) với các định dạng khác nhau. Sử dụng các chức năng đi kèm trong ứng dụng, như chức năng trợ giúp (Help)… để nâng cao hiệu quả công việc. Nhận biết các chế độ xem trình chiếu khác nhau. Tại mỗi thời điểm lựa [...]