• Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên có thể vận dụng các chức năng chuyên dụng để nâng cao chất lượng văn bản và tiết kiệm thời gian làm việc. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể soạn thảo các văn bản chuyên nghiệp và tiết kiệm thời gian thực hiện, in ấn, kiểm tra và chia sẻ. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Áp dụng các định dạng nâng [...]
  • Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên nâng cao trình độ sử dụng bảng tính lên mức chuyên gia. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên sẽ nắm vững những chức năng nâng cao để tạo ra những báo cáo, thực hiện những phép toán và thống kê phức tạp, giúp tiếp kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất trong công việc. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Áp dụng các định [...]
  • Mô-đun này là một chương trình chứng nhận cấp cao dành cho những ứng viên muốn tạo ra những bài trình chiếu có hiệu quả cao, sử dụng các tính năng tiên tiến và những người cần phải chứng minh được kỹ năng của họ trong lĩnh vực này. Chương trình bao gồm các tính năng trình chiếu tiên tiến cho phép các ứng viên sử dụng ứng dụng trình chiếu với đầy đủ tiềm [...]
  • Mô-đun này giúp học viên sử dụng những công cụ nâng cao trong ứng dụng CSDL để quản lý và tổ chức tốt hơn cấu trúc thông tin. Sau khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể sử dụng tốt nhất các chức năng để quản lý và phân tích dữ liệu lớn, đảm bảo quản lý được số lượng và chất lượng thông tin. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Hiểu tầm [...]