• Mô-đun này được khuyến khích cho những học viên liên quan tới lĩnh vực Y tế như: bác sĩ, y tá, nhân viên chăm sóc sức khỏe, cán bộ làm việc trong bệnh viện…. Mô-đun này vạch rõ các kĩ năng mà nhân viên Y tế cần có để làm việc với hệ thống thông tin Y tế (HIS – Health Infomation System) hiệu quả và an toàn. Chương trình học chứng nhận tầm quan trọng [...]
  • Mô-đun này được khuyến khích cho các học viên liên quan tới các ngành như: kiến trúc, kĩ thuật, xây dựng, mỹ thuật … Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Sử dụng ứng dụng thiết kế hai chiều để tạo, lưu, nhập và xuất các bản vẽ. Sử dụng các lớp (layer) và chồng lớp (level). Tạo, thao tác với các đối tượng (objects) và thành phần (elements); sử dụng các công cụ lựa chọn. Sử dụng [...]
  • Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản của việc sử dụng các kĩ năng ICT một cách an toàn trong cuộc sống, sử dụng các kĩ năng và ứng dụng phù hợp để duy trì việc kết nối an toàn, quản lý dữ liệu và thông tin hợp lý. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Hiểu khái niệm cơ bản về tầm quan trọng của bảo mật thông tin, bảo mật [...]
  • Mô-đun này giúp học viên biết cách sử dụng phần mềm quản trị dự án để chuẩn bị kế hoạch và quản lý dự án. Bao gồm lập kế hoạch, quản lý thời gian, chi phí, nhiệm vụ và nguồn lực. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Hiểu khái niệm về quản trị dự án. Sử dụng phần mềm quản trị dự án để tạo mới và quản lý dự án hiện có. Tạo và lập [...]
  • Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về ảnh kĩ thuật số và cách sử dụng ứng dụng biên tập ảnh để nâng cao chất lượng ảnh, xử lý hiệu ứng, chuẩn bị cho việc in và xuất bản. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Hiểu khái niệm cơ bản về việc sử dụng ảnh kĩ thuật số (digital image), làm quen với các định dạng đồ họa (graphic format) và [...]
  • Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm cơ bản về trang web, các bước để tạo, đăng tải và duy trì trang web. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Hiểu khái niệm và thuật ngữ về web. Hiểu nguyên lý hoạt động của HTML, sử dụng thẻ HTML thông dụng để chỉnh sửa bố cục trang web. Sử dụng ứng dụng để thiết kế và định dạng trang web; định dạng văn bản; làm việc [...]
  • Mô-đun này giúp học viên hiểu khái niệm về cơ sở dữ liệu (CSDL) và sử dụng CSDL hiệu quả. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Hiểu về CSDL, cách tổ chức và hoạt động. Tạo CSDL đơn giản và xem nội dung dữ liệu qua nhiều chế độ khác nhau. Tạo bảng (table), định nghĩa, chỉnh sửa trường (field) và các thuộc tính; nhập và chỉnh sửa dữ liệu trong bảng. Sắp xếp (sort), lọc bảng [...]
  • Mô-đun này bao gồm khái niệm, kĩ năng liên quan đến cài đặt và sử dụng các công cụ cộng tác trực tuyến, như lưu trữ trực tuyến, ứng dụng trực tuyến, lịch, mạng xã hội, hội thảo trực tuyến, đào tạo trực tuyến và công nghệ di động. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể: Hiểu khái niệm cơ bản về cộng tác trên mạng trực tuyến và điện toán đám mây (cloud computing). Thiết [...]