Làm quen với mạng trực tuyến

Mô-đun này hướng dẫn học sinh bước đầu làm quen với các khái niệm và kĩ năng cơ bản khi sử dụng mạng Internet.

Khi hoàn tất mô-đun này, học sinh có thể:

  • Phân biệt và hiểu rõ ứng dụng của các loại mạng phổ biến
  • Thành thạo truy cập Internet và sử dụng một số dịch vụ trực tuyến thông dụng nhằm phục vụ mục đích học tập và giải trí
  • Nhận thức các mối nguy hiểm tiềm ẩn trên mạng và biện pháp phòng tránh
X
Xin chào ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon