Lập kế hoạch dự án

MDTC Lap Ke Hoach Du An

Mô-đun này giúp học viên biết cách sử dụng phần mềm quản trị dự án để chuẩn bị kế hoạch và quản lý dự án. Bao gồm lập kế hoạch, quản lý thời gian, chi phí, nhiệm vụ và nguồn lực.

Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Hiểu khái niệm về quản trị dự án.
  • Sử dụng phần mềm quản trị dự án để tạo mới và quản lý dự án hiện có.
  • Tạo và lập kế hoạch cho các nhiệm vụ; đặt ra điều kiện và thời hạn (deadline) của dự án.
  • Phân bổ chi phí, tạo và phân bổ nguồn lực cho các nhiệm vụ.
  • Xem xét hướng thực hiện hiệu quả, giám sát tiến độ và cập nhật kế hoạch.
  • Chuẩn bị và in ấn biểu đồ, báo cáo…

Lợi ích thu được:

  • Nắm vững kĩ năng cần thiết khi sử dụng phần mềm lập kế hoạch dự án.
  • Có thể áp dụng với nhiều phần mềm lập kế hoạch dự án, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm lập kế hoạch dự án hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

Đề cương sơ bộ:

Nội dung Bộ kĩ năng
Công cụ quản trị dự án Các khái niệm
Tạo lập dự án Làm việc với các dự án

Bắt đầu dự án mới

Các nhiệm vụ Tạo nhiệm vụ

Lên lịch trình và các liên hệ

Ràng buộc và thời hạn

Ghi chú, Siêu liên kết

Tài nguyên và chi phí Tài nguyên

Chi phí

Quản trị dự án Đường tới hạn (critical path)

Theo dõi tiến độ và tái lập lịch trình

Chuẩn bị thành phẩm Cài đặt

In ấn

Bắt đầu như thế nào?

Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam

X
Rất vui được gặp bạn ICDL Việt Nam
Chào mừng bạn tới Trung tâm hỗ trợ dịch vụ online !
wpChatIcon