Sử dụng bảng tính nâng cao (Advanced Spreadsheets)

  MDNC Su Dung Bang Tinh Nang Cao

  Mô-đun này cung cấp kiến thức giúp học viên nâng cao trình độ sử dụng bảng tính lên mức chuyên gia. Khi hoàn tất mô-đun này, học viên sẽ nắm vững những chức năng nâng cao để tạo ra những báo cáo, thực hiện những phép toán và thống kê phức tạp, giúp tiếp kiệm thời gian và nâng cao hiệu suất trong công việc.

  Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Áp dụng các định dạng nâng cao như định dạng có điều kiện (conditional formatting), tùy biến định dạng số (customised number formatting) và xử lý trang tính (worksheet).
  • Sử dụng các chức năng như liên kết logic (associated with logical), thống kê (statistical), tài chính (financial) và tính toán.
  • Tạo biểu đồ và áp dụng chức năng định dạng biểu đồ nâng cao.
  • Làm việc với bảng (tables) và danh sách phân tích (lists to analyse), lọc (filter) và sắp xếp (sort) dữ liệu. Tạo và sử dụng kịch bản (scenario).
  • Xác nhận và kiểm duyệt dữ liệu bảng tính.
  • Tăng hiệu suất công việc bằng cách sử dụng dãy ô đã đặt tên, macro và bảng tính mẫu (templates).
  • Sử dụng liên kết (linking), nhúng (embedding) và tính năng nhập (importing features) để tích hợp dữ liệu vào bảng tính.
  • Cộng tác (collaborate) và kiểm duyệt bảng tính. Áp dụng chức năng bảo mật bảng tính.

  Lợi ích thu được:

  Những điều dưới đây nêu ra lợi ích mà mô-đun ECDL/ICDL – Sử dụng Hệ thống thông tin Y tế đem lại:

  • Giúp học viên trở nên tự tin, nâng cao hiệu suất công việc và tiết kiệm thời gian.
  • Tăng hiệu quả công việc với những bản báo cáo chất lượng, dữ liệu lớn và phức tạp.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng thành thạo ứng dụng bảng tính.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sơ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Định dạngWorksheet
  Hàm số và công thứcSử dụng các hàm số và công thức
  Biểu đồTạo biểu đồ

  Định dạng biểu đồ

  Phân tíchSử dụng Bảng

  Sắp xếp và chọn lọc

  Kịch bản

  Công nhận giá trị và thẩm traCông nhận

  Thẩm định

  Tăng hiệu suấtĐặt tên cho ô

  Dán đặc biệt

  Mẫu (Template)

  Liên kết, ghi nhớ và nhập vào

  Tự động hóa

  Chỉnh sửa cộng tácTheo dõi và kiểm tra

  Bảo mật

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam