Sử dụng hệ thống thông tin sức khỏe (Health Information System Usage)

  Health Information Systems Usage

  Mô-đun này phù hợp cho người dùng trong lĩnh vực sức khỏe, như bác sĩ, y tá và nhân viên hỗ trợ chăm sóc sức khỏe. Mô-đun xác định các kỹ năng cần thiết để vận hành Hệ thống thông tin sức khỏe (HIS) một cách hiệu quả và an toàn. Nó xác định tầm quan trọng của việc giáo dục và trao quyền cho người dùng ở tất cả các cấp và tất cả các ngành nghề. Đặc biệt, mô-đun này xây dựng các kỹ năng CNTT được áp dụng trong ngành y tế.

  Khi hoàn thành mô-đun này, học viên sẽ có thể:

  • Hiểu các tính năng chính của Hệ thống Thông tin Sức khỏe (HIS)
  • Sử dụng HIS một cách an toàn và hiệu quả
  • Hiểu các quy tắc và quy định liên quan đến HIS
  • Nắm bắt về bảo mật và kiểm soát truy cập khi sử dụng HIS
  • Hiểu và phân tích các dữ liệu điện tử

  Lợi ích thu được:

  • Cung cấp một chương trình rõ ràng, dễ hiểu
  • Giới thiệu toàn diện về các hệ thống thông tin y tế có thể được áp dụng cho các phần mềm sức khỏe
  • Chứng nhận thể hiện các yêu cầu quốc tế chung của HIS và kiến thức về nguyên tắc quan trọng của quốc gia
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về hệ thống thông tin sức khỏe
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và  chuyên viên máy tính trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sơ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Các khái niệmHệ thống thông tin sức khỏe (HIS)

  Các loại hệ thống HIS

  Thời hạn chăm sócBảo mật

  Kiểm soát truy cập

  An ninh

  Kĩ năng người dùngĐịnh hướng

  Hỗ trợ quyết định

  Báo cáo đầu ra

  Chính sách và thủ tụcCác nguyên tắc

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam