Thiết kế đồ họa hai chiều (2D CAD)

  MDTC Thiet Ke Do Hoa Hai Chieu 2D (2D CAD)

  Mô-đun này được khuyến khích cho các học viên liên quan tới các ngành như: kiến trúc, kĩ thuật, xây dựng, mỹ thuật …

  Khi hoàn tất mô-đun này, học viên có thể:

  • Sử dụng ứng dụng thiết kế hai chiều để tạo, lưu, nhập và xuất các bản vẽ.
  • Sử dụng các lớp (layer) và chồng lớp (level).
  • Tạo, thao tác với các đối tượng (objects) và thành phần (elements); sử dụng các công cụ lựa chọn.
  • Sử dụng các lệnh như: đo lường khoảng cách (measure distances), góc độ (angles), diện tích (areas)…
  • Thiết lập và điều chỉnh thuộc tính; tạo, chỉnh sửa văn bản và kích thước.
  • Sử dụng khối hình và ô; tạo, chỉnh sửa và sử dụng các đối tượng từ thư viện; nhúng (embedding) hoặc liên kết (linking) các đối tượng bằng OLE.
  • In ấn hoặc dựng hình.

  Lợi ích thu được:

  • Giới thiệu toàn diện về các kĩ năng 2D CAD.
  • Cung cấp lượng kiến thức vững chắc để nâng cao nhận thức của các nhân viên phi kĩ thuật về nền tảng của 2D CAD.
  • Có thể áp dụng đối với các nhiều phần mềm 2D CAD, từ phần mềm tính phí đến miễn phí.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kĩ năng sử dụng phần mềm 2D CAD hiệu quả.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và nhân viên công nghệ chuyên nghiệp trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sơ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Bắt đầuBước khởi đầu

  Định vị

  Sử dụng layer/level

  Trao đổi hình vẽ

  Phần cứng, mềm cho CAD

  Hoạt động chínhTạo Hình vẽ/Thành tố

  Công cụ lựa chọn

  Thao tác Hình vẽ/Thành tố

  Sử dụng lệnh, bảng hỏi

  Đặc tính

  Chú giải (kí tự và không gian)

  Các chức năng nâng caoSử dụng khối/ cột ô

  Sử dụng OLE

  Thành phẩmLựa chọn dựng hình vẽ/in ấn

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam