Tiếp thị số (Digital Marketing)

  Digital Marketing 1

  Mô-đun này đưa ra các khái niệm và kỹ năng thiết yếu liên quan đến các nguyên tắc cơ bản của tiếp thị kỹ thuật số, bao gồm tạo giao diện website, tối ưu hóa nội dung cho các công cụ tìm kiếm, sử dụng các nền tảng truyền thông xã hội, thực hiện tiếp thị và quảng cáo trực tuyến trên một loạt các dịch vụ, cũng như giám sát và cải thiện các chiến dịch bằng cách sử dụng phân tích.

  Khi hoàn thành mô-đun này, ứng viên sẽ có thể:

  • Hiểu các khái niệm của tiếp thị kỹ thuật số, bao gồm các ưu điểm, hạn chế và lập kế hoạch.
  • Hiểu các tùy chọn hiển thị web khác nhau và cách chọn từ khóa phù hợp để tối ưu hóa công cụ tìm kiếm.
  • Nhận biết các nền tảng truyền thông xã hội khác nhau, đồng thời thiết lập và sử dụng các nền tảng chung.
  • Hiểu cách quản lý phương tiện truyền thông hiệu quả, giúp hỗ trợ thúc đẩy và tạo ra khách hàng tiềm năng.
  • Sử dụng dịch vụ quản lý phương tiện truyền thông để lên lịch đăng bài và thiết lập thông báo.
  • Hiểu các tùy chọn khác nhau để tiếp thị và quảng cáo trực tuyến, bao gồm công cụ tìm kiếm, e-mail và tiếp thị di động.
  • Hiểu và sử dụng các dịch vụ phân tích để theo dõi và cải thiện các chiến dịch.

  Lợi ích thu được:

  • Bao gồm các kỹ năng và khái niệm liên quan đến tiếp thị kỹ thuật số.
  • Đánh giá và chứng nhận thực tế về kỹ năng sử dụng hiệu quả tiếp thị số.
  • Được phát triển từ người sử dụng máy tính, các chuyên gia và  chuyên viên máy tính trên khắp thế giới. Quá trình học tập đảm bảo sự tương thích với nội dung của các mô-đun khác.

  Đề cương sơ bộ:

  Nội dungBộ kĩ năng
  Khái niệm tiếp thị sốÝ chính

  Lập kế hoạch

  Hiển thị webTùy chọn hiển thị web

  Đánh giá website

  Tối ưu hóa công cụ tìm kiếm

  Thiết lập phương tiện truyền thông  Các nền tảng phương tiện truyền thông

  Các loại tài khoản truyền thông

  Quản lý các phương tiện truyền thôngDịch vụ quản lý phương tiện truyền thông

  Hoạt động tiếp thị và quảng bá

  Xây dựng khách hàng tiềm năng và kinh doanh

  Tiếp thị và quảng cáo trực tuyếnQuảng cáo trực tuyến

  E-Mail Marketing

  Tiếp thị di động

  Phân tíchLàm quen

  Phân tích trang web

  Phân tích phương tiện truyền thông

  E-Mail Marketing và phân tích quảng cáo trực tuyến

  Bắt đầu như thế nào?

  Để biết thêm thông tin chi tiết về mô-đun này hãy liên hệ với trung tâm khảo thí (ATC) gần nhất hoặc truy cập ICDL Việt Nam